TV Finland är en digital satellitkanal, vars utbud i första hand är riktat till finländare bosatta utomlands. Repertoaren består av kvalitativa inhemska program frånYLE (Rundradion) samt från MTV3.

TV Finland (f.d. Finlands TV) har i tjugo år setts på orter i Sverige med finsktalande befolkning och sändningarna på dessa områden fortgår som förr. På övriga håll i Europa behövs en antennspegel, en digital mottagare-dekoder en CA-modul och ett smartkort.
TV Finland kan också ses via den lokala kabel-tv:n på många orter i Sverige, Norge och i Estland.

Någonting för alla

TV Finland sänder ca hundratio timmar program i veckan under höst- och vårsäsongen. Under sommaren är sändningstiden något kortare, då även "moderkanalernas" sändningstid minskas. Repertoaren sammanställs så att den är mångsidig och intresserar alla åldrar.

TV Finlands programuppgifter återfinns på YLE's hemsidor på Internet (på finska och på svenska): programtablå

Tekniska uppgifter:
För mottagning av signalen behövs en antennspegel, en digital mottagare-dekoder, en CA-modul och ett smartkort. För att visa bilden duger en vanlig tv-mottagare med SCART-anslutning.

DTH-satellitsändningarna sker från satellitposition 1 grad väst, kodningen är MPEG/DVB-S och krypteringen CONAX CA.


THOR 5

Frekvens 12418 GHz
Polarisation: VertikaL
Symbolhastighet: 28000
Felkorrigering FEC: 7/8

 

Text-tv
YLE Text-tv-tjänsten fungerar dygnet runt med användande av mottagarens text-tv-del. Också utanför den egentliga programtiden betjänas TV Finlands tittare av Text-tv:s Nyhetsfönster, med ljud från Radio Finland.

Även radioprogram via satellit
Sändningen omfattar även två digitala satellitradiokanaler. YLESAT1 och YLESAT2. Satellitradiokanalerna är avgiftsfria och förutsätter inte bruk av CA-modul och smartkort. Ytterligare information på adressen www.yle.fi/rfinland

TV Finland
tel. +358-9-14801
fax +358-9-1480 3388,
e-mail: tv.finland@yle.fi
adress: PL 66, FIN-00024 Rundradion

Abonnemang och teknik
Ytterligare uppgifter om rekvirering och betalning för satellitprogrammen erhålles från:

ConNova TVX
Custom service
Puh: +46 141 203 920
Fax: +46 141 203 911
E-mail: tvfinland@connova.se
www.connova.se

___________________